MENU

32 255 50 69

kancelaria@procontra.pl

O kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego PRO CONTRA Andrzej Kwak z siedzibą w Katowicach świadczy kompleksową pomoc prawną na rzecz osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych w tym spółek osobowych, kapitałowych oraz przedsiębiorstw, stowarzyszeń i fundacji, nieprzerwanie od 1992r. W latach 1995-2005 Kancelaria funkcjonowała jako Kancelaria Radców Prawnych PRO CONTRA s.c M. Winter & A. Kwak, która zajmowała się w szczególności świadczeniem specjalistycznych usług na rzecz osób fizycznych i prawnych w zakresie dochodzenia naprawienia szkód górniczych powstałych w obiektach, budowlach i gruntach od przedsiębiorstw górniczych i Skarbu Państwa oraz w sprawach dotyczących roszczeń odszkodowawczych z tytułu wywłaszczeń dokonywanych w trybie administracyjnym.

Doświadczenie i wiedza uzyskane podczas wieloletniej praktyki wykonywania zawodu radcy prawnego, połączone z zaangażowaniem, motywacją i ambicją pracowników Kancelarii, jak i specjalistyczne wiadomości posiadane przez współpracowników merytorycznych Kancelarii PRO CONTRA dają rękojmię świadczenia pomocy prawnej – doradztwa prawnego, jak i zastępstwa procesowego na najwyższym poziomie.

Convenit dimicare pro lagibus pro libertate
Przystoi walczyć w obronie prawa, wolności