MENU

32 255 50 69

kancelaria@procontra.pl

Prawnicy


A N D R Z E J    K W A K
Radca Prawny

Właściciel Kancelarii – posiadający uprawnienia radcy prawnego od roku 1989 – numer wpisu Kt 1611 – specjalizuje się w doradztwie prawnym o charakterze cywilnym a w szczególności na wykonywaniu kompleksowych i specjalistycznych usług na rzecz osób fizycznych i prawnych w zakresie dochodzenia występujących szkód górniczych powstałych w obiektach i budowlach oraz gruntach od wszystkich przedsiębiorstw górniczych i Skarbu Państwa w pełnym zakresie wynikającym z prawa geologicznego i górniczego oraz Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach wywłaszczeń i prawa medycznego a także w obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych w szczególności w branży budowlanej i spółdzielczej oraz medycznej.
Zdobyte ogromne doświadczenie zawodowe w trakcie wieloletniej praktyki wykonywania zawodu wcześniej jako Przewodniczący Zespołu Orzekającego w Odwoławczej Komisji ds. szkód górniczych w Katowicach a następnie jako radca prawny jest właściwą gwarancją świadczenia pełnej i bardzo skutecznej pomocy prawnej prowadzonej na rzecz osób fizycznych jak i prawnych zarówno w zakresie doradztwa prawnego jak i zastępstwa procesowego.

K R Z Y S Z T O F   K  W A K
Radca Prawny

jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończył podyplomowe studia na kierunku Strategia podatkowa na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Wpisany na listę radców prawnych pod numerem Kt 3175 prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Katowicach.
Doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej zarówno przedsiębiorców jak i klientów indywidualnych zdobywał współpracując z kancelarią radcowską, praktykując w sądach powszechnych i administracyjnych. Jako wieloletni pracownik administracji podatkowej legitymuje się szeroką wiedzą praktyczną z zakresu stosowania prawa podatkowego, a w szczególności orzecznictwa dotyczącego podatku od towarów i usług, a także odpowiedzialności podatkowej osób trzecich. W zakres działalności wchodzi również sporządzanie opinii i wyjaśnień dotyczących przepisów prawa podatkowego oraz reprezentacja podatników przed organami podatkowymi i sądami
Posługuje się językiem angielskim.

M I E C Z Y S Ł A W   W I N T E R
Współpracownik Kancelarii

– wieloletni radca prawny w latach 1978 – 2005 obecnie na emeryturze.

Wybitny ekspert w sprawach doradztwa prawnego w zakresie dochodzenia występujących szkód górniczych powstałych w obiektach i budowlach oraz gruntach od wszystkich przedsiębiorstw górniczych i Skarbu Państwa  a także  w sprawach wywłaszczeń.

Przez ponad 20 lat sprawował nadzór jako Przewodniczący Okręgowej a następnie jako Przewodniczący Odwoławczej Komisji ds. szkód górniczych w Katowicach działającej przy Urzędzie Rady Ministrów a następnie przy Prezesie Wyższego  Urzędu Górniczego w Katowicach. Brał aktywny udział w zespole tworzącym podwaliny do tworzenia prawa geologicznego i górniczego z 04 lutego 1994r.

Posiada unikalną umiejętność kojarzenia i konstruktywnego budowania rozwiązań umożliwiających skuteczne rozstrzygnięcia nawet w najbardziej trudnych problemach związanych z tematyką skutecznego dochodzenia  występujących  szkód górniczych na rzecz naszych klientów.

B A R B A R A   M A J C A
Radca Prawny 

Absolwentka kierunku Prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.  Po ukończeniu studiów rozpoczęła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Katowicach którą ukończyła w 2015r. W trakcie studiów była uczestniczką Programu Mobilności Studentów „MOST” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego (American Law Programme) – program dla studentów prawa, organizowany wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Columbus Law School, Catholic University of America. W roku akademickim 2008/2009 była stypendystką programu LLP Erasmus na Wydziale Prawa Katholieke Universiteit Brussel w Brukseli.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Convenit dimicare pro lagibus pro libertate
Przystoi walczyć w obronie prawa, wolności