MENU

32 255 50 69

kancelaria@procontra.pl

Zakres usług

Kancelaria Radcy Prawnego PRO CONTRA  świadczy usługi z zakresu pomocy prawnej dla osób fizycznych, przedsiębiorców, spółek kapitałowych  a także organizacji, spółdzielni  oraz stowarzyszeń i fundacji, w szczególności z zakresu następujących dziedzin prawa:

 • prawo górnicze i geologiczne – wiodąca specjalizacja oraz wywłaszczenia
 • prawo cywilne
 • prawo handlowe
 • prawo gospodarcze
 • prawo pracy
 • prawo zamówień publicznych
 • prawo budowlane
 • prawo ubezpieczeniowe

Pomoc prawna świadczona przez Kancelarię obejmuje w szczególności:

 • udzielanie porad i konsultacji prawnych,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie pism procesowych, umów, ugód i aktów założycielskich,
 • pomoc w prowadzeniu negocjacji i rokowań,
 • zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi,
 • reprezentacja w postępowaniach przed organami administracji rządowej  i samorządowej,
 • zapewnienie stałej obsługi prawnej.
Convenit dimicare pro lagibus pro libertate
Przystoi walczyć w obronie prawa, wolności